Øndlings persondatapolitik

1.0 Generelt

Øndlings persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.  
Den gælder for alle personoplysninger, som du har givet os, eller vi har indsamlet.

Øndlings er ejet af The Green Oak ApS, og derfor er The Green Oak dataansvarlig for dine personoplysninger. Derudover benyttes forskellige eksterne virksomheder til behandling af data, og her er der indgået databehandleraftaler for at sikre, at dine oplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

 

Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

The Green Oak ApS, Søndervang 19, 6780 Skærbæk

CVR:36726288

Dataansvarlig: Camilla Kruse Hansen, tlf.: 93954395, email: camilla@thegreenoak.dk

2.0 Dine personoplysninger

2.1 Hvis du er kunde hos os har vi behov for at behandle en række personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig. Disse er navn, emailadresse og telefonnummer.

Disse oplysninger bruges til håndtering af ordrer (herunder følgeseddel, faktura og booking af fragt). Vi har indgået databehandleraftaler med virksomheden bag vores økonomisystem for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og korrekt.

 

2.2 Hvis du benytter vores hjemmeside http://www.øndlings.dk indsamles forskellige former for persondata for at optimere hjemmesidens performance og indretning. Vores hjemmeside drives af en ekstern virksomhed, som sørger for den tekniske drift samt løbende forbedringer. Derudover benyttes Google Analytics til at måle performance og indhente oplysninger, som kan benyttes til målrettet markedsføring og retargeting. Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc er etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

 

2.3 Hvis du følger os på Facebook, Instagram eller Linkedin indsamles forskellige data for at give dig den mest relevante info som muligt. Dog ikke andet end du selv har oplyst til disse sociale medier eller givet disse medier lov til at indsamle samt dit engagement ifm. likes, kommentarer, deling o.l. Facebook Business er etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

 

2.4 Hvis du er oprettet på vores mailingliste til nyhedsbreve, anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud. Dog kun hvis du aktivt har accepteret at være på vores mailingliste. Øndlings benytter Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve.

3.0 Dine rettigheder

3.1: Du har forskellige rettigheder ifm. at vi indsamler og behandler dine persondata. Disse er beskrevet i nedenstående. Gældende for alle punkter er, at du til en hver tid kan kontakte vores dataansvarlig Camilla Kruse Hansen på 93954395 eller camilla@thegreenoak.dk, og så vil hun hjælpe dig. Men du bedes være opmærksom på, at der kan være bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen, som der skal tages hensyn til.

3.2 Indsigt: Du kan til enhver tid bede om at se, hvilke persondata vi har registeret om dig, og hvad vi benytter dem til.

3.3 Berigtigelse og sletning: Du kan til enhver tid ændre eller få slettet dine oplysninger hos os.

3.4 Begrænset behandling: Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes, fx hvis du mener, at de oplysninger vi har om dig ikke er korrekte eller relevante. I disse tilfælde vil dit kundenummer blive lukket, men ikke slettet.

3.5 Dataportabilitet: Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

3.6 Indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom vores behandling af dine personoplysninger er lovlig. Dette kan du, hvis du af særlige grunde ønsker, at vi ikke behandler dine data.

3.7 Klage: Du har ret til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33193200, email:dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine personoplysninger.

4.0 Sletning af persondata

I henhold til persondataloven er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Vi skal dog stadig opfylde visse lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen hvilket kan gøre, at vi gemmer personoplysninger i en længere periode. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig vores nyhedsbreve slettes imidlertid kun, hvis du tilbagekalder dit samtykke (jf. afsnit vedr. rettigheder).

5.0 Sikkerhed

Alle persondata opbevares på vores lokale server eller hos vores databehandler og behandles fortroligt. The Green Oaks lokale server er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omhandler en elektronisk firewall, backup og virus-scanning.

 

Derudover har vi kigget vores interne procedurer og databehandleraftaler igennem for at sikre, at dine persondata behandles sikkert og forsvarligt.

 

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik, når vi finder det nødvendigt. Den seneste version vil altid ligge på vores hjemmeside http://www.øndlings.dk. Såfremt du ønsker at se de tidligere versioner, er du velkommen til at kontakte vores dataansvarlig Camilla Kruse Hansen på 93954395 eller camilla@thegreenoak.dk, så vil hun sende dem til dig.

 

Version 1 af Øndlings persondatapolitik dateret den 01.01.22